Haberler

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET, ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket, şube ve irtibat büroları tarafından, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki bazı bilgilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

01.06.2018 tarihinden bu yana, şirket ve şubeler tarafından bu bildirimin Bakanlık’ın internet sitesi üzerinden erişimi sağlanan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapılması gerekmektedir. E-TUYS üzerinde istenen bilgiler şirket ve şubeler adına, yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcılar tarafından sisteme kaydedilmelidir. İrtibat büroları ise Bakanlığa kağıt ortamında bildirimde bulunmaya devam etmektedir.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler E-TUYS sistemi üzerinden; 

  • Kullanıcıların yetkilendirmesini takiben en geç 1 ay içinde, "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgileri, 
  • Her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, faaliyetlerine ilişkin “EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”ndaki alanlarda belirtilen yıllık bazdaki bilgileri, 
  • Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, "Ortaklar Listesi" alanındaki bilgileri, 
  • Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise ödemeyi takip eden 1 ay içinde, “EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu”ndaki alanlardaki bilgileri, 
  • Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, hisse devrinin gerçekleşmesini takiben en geç 1 ay içinde, "Ortaklar Listesi" alanındaki bilgileri

Bakanlığa bildirmelidir.

Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler; 

  • Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya 
  • Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle 

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS sistemindeki “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini takiben en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda Bakanlığa bildirmelidir.

Kuruluş izni alan irtibat bürolarının, 

  • Vergi dairesine kayıt belgesi ile büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneği en geç 1 ay içinde, 
  • Adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliği durumlarında, değişiklik tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yeni kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi veya unvan değişikliğine ilişkin belgeler ile birlikte 

Genel Müdürlüğe göndermeleri gerekmektedir.

Öte yandan İrtibat büroları tarafından;

her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde yer alan “EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” ve ekli belgelerin Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Bu form ve ekli belgeleri göndermeyen irtibat bürolarının süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmayacak, faaliyet izinleri ise resen iptal edilebilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar gereğince, Kanun kapsamına giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgilerini en geç 31.05.2020 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

Paylaş: