Çalışma Alanları

Uzmanlık Alanları

Sözleşmeye ve mevzuata dayalı ilişkilerden kaynaklanan ihtilafların yönetimi ve dava prosedürleri konusunda sahip olduğumuz geniş deneyim vergi, ticaret, idare ve iş hukuku da dahil olmak üzere bir çok alanı kapsamaktadır.

ITA’dan hizmet alanlar, aşağıdaki kategorilerde çeşitlendirilmiş portföye erişebilirler.