Kurumsal

ITA ADVISORY

ITA, bünyesindeki profesyoneller dahil iş ortağı, danışman, akademisyen, mali müşavir ve destek elemanları ile birlikte Türk ve yabancı sermayeli kurumsal şirketlere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hukuki ve ekonomik açıdan sürekli kendini geliştiren bir ülke olmamızdan hareketle mevzuata uyum çalışmaları en önemli uygulamamızdır.

Ticari, mali ve hukuki hedeflerinize ulaşmak için proaktif ve stratejik olarak rol alıyor, ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

ITA ve mensuplarının TUSİAD, EGİAD, TAİDER, ICC TURKİYE MİLLİ KOMİTESİ, TKYD üyelikleri bulunmaktadır.

ITA ekip üyeleri analitik düşünme yetenekleri ile risk gerçekleşmeden çözüm üretmeye odaklıdır.

Hukuk, vergi, finans alanlarındaki uzun kariyerleri ve özel ihtiyaçlara yönelik yapılan görev delegasyonu sayesinde ITA ekibi hızlı, verimli ve sorumlu bir şekilde problemlerinizi çözmeye yardımcı olur.