Haberler

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU SÜRELERİ HAKKINDA

31095 sayılı ve 10.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici bir madde eklenerek Tüketici Hakem Heyetlerinin toplanması ve bazı sürelerin işlemesi 13 Mart 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) 30.04.2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar durdurulmuştu.

02.05.2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile durma süresi 15 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatıldı.

 Buna göre; 

  • Tüketici Hakem Heyeti toplantılarının gerçekleştirilmesi 10.04.2020 tarihinden itibaren 
  • Tüketici Hakem Heyetleri tarafından ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, Bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler, Tüketici Hakem Heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren

 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur.

 

Paylaş: