Etik Kurallar

Etik Kurallar

ITA güvenilirlik, mesleki özen, şeffaflık, gizlilik ve hesap verebilirlik ilkelerini kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak benimsemektedir.

ITA ekip üyeleri, sır saklama yükümlülüğünden ve dürüstlükten ayrılmadan, kendi bireysel prestijlerini gözetmeden, en kaliteli hizmeti sunmayı amaç edinmiştir.

ITA, ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uymanın bilinci ile mümkün olan en iyi ve hızlı çözümü yaratma hedefindedir.

ITA ekip üyeleri ve iş partnerleri, etkileşimde oldukları tüm taraflar ile nezaket ve saygı kuralları çerçevesinde ilişki kurmaktadır.

ITA, çıkar çatışması doğurabilecek her türlü ilişki ve temsil ihtimalinden uzak durmayı, gerektiğinde ilgili tarafları bu durumdan haberdar etmeyi etik kurallarının merkezine almaktadır.